Är svenska män på väg att överge socialdemokraterna för sverigedemokraterna? Det råder ingen tvekan om att det finns en del myter kring just detta. En förhållandevis allmänt spridd föreställning är just att socialdemokraterna idag har blivit ett parti för kvinnor och människor som på olika sätt har en icke-svensk bakgrund. Och att män med en svensk bakgrund istället har gått till Sverigedemokraterna.

Detta bestämde jag mig för att titta närmare på.

Att SD domineras av män är ingen nyhet. Men det jag är intresserad av här, mer specifikt, är hur det ser ut när det gäller män födda i Sverige, med det som brukar kallas svensk bakgrund.

Den bästa statistiken vi har på detta område är SCB:s stora partisympatiundersökning som kommer två gånger om året – i maj och november. Dessa halvårsrapporter innehåller två olika frågor.
Den ena är ”Vad skulle du rösta på om det var val idag?” Och den andra ”Vilket parti står du närmast/sympatiserar du mest med?”

Siffrorna mellan dessa två grupper varierar här. Det är fler som uppger att de skulle rösta på SD – 17,5 procent – än som anger att de sympatiserar med partiet, vilket bara 13,1 procent säger. Denna stora skillnad mellan de som gillar och de som röstar präglar flera partier – men inget annat parti har denna stora skillnad på nästan 4,5 procentenheter.

I klartext innebär detta något mycket häpnadsväckande – de är så många som en fjärdedel (25%) som säger att de skulle rösta på SD som samtidigt säger att SD inte är det parti de mest sympatiserar med.

Att inte fler partier tar tag i just denna diskrepans och försöker analysera den finner jag mycket förvånande. 

Visserligen har alla partier – utom KD – den här typen av skillnader åt endera hållet. Men inget parti är i närheten av ha en så stor skillnad som SD.

När det gäller socialdemokraterna så gäller det omvända. Där är det fler som anger att de sympatiserar med S – 31,3 procent – än som säger att de skulle rösta socialdemokratiskt – 29,2 procent – alltså knappt två procentenheter. 

Eller annorlunda formulerat: av dem som säger att de sympatiserar mest med socialdemokraterna så är det 6 procent som säger att de tänker rösta på något annat parti. Samma förhållande gäller moderaterna. Där är det var tionde sympatisör som säger att de röstar på något annat. En möjlig förklaring till detta för socialdemokraternas del är det som har kallats ”kamrat fyra procent” – vänsterpartiet har nämligen fler väljare än sympatisörer. 9 procent av de som skulle rösta på v säger att de har större sympati för något annat parti. Ibland har de talats om att Kristdemokraterna skulle inta en liknande relation till moderaterna. Men något sådant samband finns inte här. KD har samma andel sympatisörer som väljare, 3,1 procent. 

 

Nåväl. I denna artikel kring hur partisympatierna fördelas i olika grupper utgår jag från de gula staplarna och jag har också använt mig av tidigare halvårsvisa mätningar tillbaka till maj 2014. 

Hur människor svarar kan brytas ner i olika kategorier. Förutom de självklara som ålder och kön så kan man bland annat också studera hur partisympatierna skiljer sig mellan människor beroende på utbildningsnivå, fackförenings-tillhörighet och boendeform. Och hur sympatierna för olika partier skiljer sig mellan människor med svensk eller utländsk bakgrund, och mellan människor som är utrikes eller inrikes födda.

Till gruppen med utländsk bakgrund räknas 
a) utrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar samt 
b) inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar.
Till gruppen med svensk bakgrund räknas 
a) utrikes födda personer med minst en inrikes född förälder samt 
b) inrikes födda personer med minst en inrikes född förälder.

För att de inte ska bli för krångligt tänker jag i fortsättningen kalla den grupp som omfattar inrikes födda och människor med svensk bakgrund för ”svenskar” – med citationstecken – och på motsvarande sätt kalla den grupp som består av utrikes födda och människor med utländsk bakgrund för ”icke-svenskar”. jag vill på alla sätt understryka jag inte lägger någon värdering i dessa termer.

Jag har här utformat en graf efter de siffror som SCB uppger från maj 2014 till november 2016 och det finns flera intressanta slutsatser vi kan dra.

 

Om vi till att börja med tittar på partisympatier för Socialdemokraterna så kan vi se en markant skillnad mellan ”icke-svenskar” och ”svenskar”. Medan siffrorna för den första gruppen stadigt ligger på över 40 procent och ofta över 45 procent – så ligger siffrorna för den andra gruppen i huvudsak runt 30 procent.

Däremot finns det ingen markant skillnad mellan män och kvinnor i den ”svenska” gruppen. Kvinnorna ligger något högre än männen men de följs i huvudsak åt. Socialdemokraterna är inte ett kvinnoparti.

Könet är mer avgörande än var man är född

Tittar vi nu på grafen över partisympatier för Sverigedemokraterna så finner vi något intressant.
Den stora skillnaden finner vi här inte mellan ”svenskar” och ”icke-svenskar” utan mellan könen. Gruppen ”icke-svenska” män som sympatiserar med SD är vid flertalet mätningar faktiskt större än gruppen ”svenska” kvinnor.
Till skillnad från Socialdemokraterna så är att sympatisera med SD i många avseenden en könsfråga. Könet är mer avgörande än var man är född och vilken bakgrund man har. Samtidigt är det värt att notera att i gruppen ”icke-svenska” kvinnor är sympatin för SD rekordlågt.

Men det syns också på grafen att ”svenska” män är klart överrepresenterade bland SD:s sympatisörer. Den avgörande frågan blir nu – hur många är de? Är det fler i denna grupp som sympatiserar med SD än som sympatiserar med Socialdemokraterna?

Svaret är entydigt nej. Socialdemokraterna är fortfarande det större partiet också i gruppen ”svenska” män. Siffrorna är tydliga här. Den högsta siffran uppnådde SD i november 2015 då drygt 21 procent av ”svenska” män uppgav att de sympatiserade med detta parti. Då hade S 27 procent. Sedan dess har sympatierna för SD minskat till 18 och stödet för Socialdemokraterna ökat  Vid de två mätningarna sedan dess har siffrorna sjunkit till ca 18 procent.

Svenska män föredrar Socialdemokraterna framför Sverigedemokraterna

Även om ”svenska” män är överrepresenterade bland SD-sympatisörerna så är det fortfarande betydligt fler ”svenska” män som sympatiserar med Socialdemokraterna. Och mönstret är tydligt. Vid mätningen i november 2015 då SD fick sin toppnotering, fick S sin lägsta notering hittills. Men inte ens då var SD i närheten av Socialdemokraternas siffror. Sedan dess har alltså SD minskat och S har ökat.

Så vi kan nu alltså konstatera följande:

  1. Socialdemokraterna är fortfarande det dominerande partiet bland ”svenska” män.
  2. ”Svenska” kvinnor och män sympatiserar i ungefär lika stor utsträckning med Socialdemokraterna.
  3. ”Icke-svenska” män sympatiserar i större utsträckning med Sverigedemokraterna är ”svenska” kvinnor.
  4. Att sympatisera med Sverigedemokraterna är en könsfråga. Att sympatisera med Socialdemokraterna är inte en könsfråga.

Maria Robsahm

 

 

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

Arkiv

Fem myter om sprängningar (1-3)

Frågan för dagen är sprängningar. Löpsedlar och rubriker, alla stora nyhetsredaktioner slår på stort, det flaggas för ”sprängningskommissioner” och människor berättar att de är skräckslagna. Det är ju också alldeles rimligt när pådraget ser ut som Läs mer…

Arkiv

Minskningen av dödligt våld beror inte på sjukvården

Det dödliga våldet har minskat kraftigt i Sverige de senaste 30 åren. Detta är ett faktum som enkelt kan utläsas ur offentlig statistik. Men för många tycks detta vara svårt att ta in. Ett av Läs mer…

Blogg

Om Johan Jakobsson ur min bok ”Den oslagbara”

Johan Jakobsson. Det har nu framkommit att det är han som har orkestrerat Nyamko Sabunis kampanj för att bli partiledare för Liberalerna. En smart upplagd kampanj: Man skaffade sig försprång medan andra ägnade sig åt Läs mer…