I SCB:s stora partisympatiundersökning från den 7 juni fanns en uppgift med avgörande betydelse för svensk partipolitik. Det kan förefalla vara en detalj och har knappt nämnts i media. Men jag är övertygad om att det har avgörande intresse. Till skillnad från SCB-studien veckan innan, som rörde hur människor skulle rösta om det vore val idag, så handlade denna studie vilka partier människor sympatiserar med. Hos de flesta partier finns här en skillnad. Men när det gäller ett parti är skillnaden uppseendeväckande stor. Det handlar om Sverigedemokraterna.

Det handlar om gapet mellan hur många som kan tänka sig att rösta på SD och hur många som säger att SD är det bästa partiet. Av de som säger att de skulle rösta på SD så är det fem procentenheter som egentligen sympatiserar mest med ett annat parti. I ”val-idag”-studien så fick SD 18,4 procent. Men det är bara 13,5 procent som har SD som sitt favoritparti. Detta gap hos SD har funnits ett längre tag men det har knappt uppmärksammats alls i svenska medier och någon förklaring har heller inte presenterats utöver rena gissningar.

Gapet mellan sympatisörer och väljare för SD

Fem procentenheter, skillnaden mellan 18,4 och 13,5. Det är en skillnad som kan avgöra ett val. Det handlar alltså i klartext om att en fjärdedel av dem som uppger att de skulle rösta på SD egentligen sympatiserar mer med ett annat parti.

Vad beror denna skillnad på? Handlar det om proteströster mot övriga partiers invandrings- och asylpolitik, folk som egentligen gillar något annat parti men vill visa sitt missnöje i en specifik politisk fråga?

Drar man denna slutsats så borde exempelvis moderaterna ha belönats för att man sträckte ut en hand till SD. Men istället kan vi se raka motsatsen.

Redan tidigare var moderaterna – tillsammans med socialdemokraterna – det parti som hade betydligt fler sympatisörer än väljare. Medan gapet har minskat rejält för S (det är nu bara en skillnad på tre promille) så har gapet för M vidgats dramatiskt sedan Anna Kinberg-Batras utspel i januari.

Gapet mellan sympatisörer och väljare för M

Idag är det 18,1 procent som skulle rösta på moderaterna, men 21 procent som säger att detta är det parti de sympatiserar mest med. Det är alltså tre procentenheter av de röstberättigade som sympatiserar mest med M men röstar på ett annat parti. Att moderaterna närmade sig SD i och med Anna Kinberg-Batras utspel lönade sig således inte.

C som av allianspartierna allra tydligast har tagit ställning mot SD är också det alliansparti som har tydligt fler väljare än sympatisörer. Det är exempelvis tolv procent av de liberala sympatisörerna som röstar på ett annat parti.

En annan möjlig förklaring till att folk som inte sympatiserar mest med SD ändå skulle rösta på dem, kan ha att göra med en mer allmän önskan att röra om i grytan. Där denna fjärdedel av deras väljare inte i första hand vill att de andra partierna ska ändra sin politik för att bli mer som SD, utan att de snarare är mer allmänt besvikna på övriga partier eller på politiker i allmänhet. Det är de traditionella partierna man vill ge en näsbränna. SD upplevs som outsiders och icke-elit. I detta politiska drama spelar SD samma roll som Ny demokrati. Det ska vara drag under galoscherna, men det är inte så noga vad detta drag handlar om.

Det handlar om ett allmänt missnöje – inte missnöje med någon specifik politik.

Om denna analys är riktig så finns det inte ens valtaktiskt någon anledning att snegla på SD:s politik. Det är SD som en sorts uppstickare som folk skulle rösta på – åtminstone den fjärdedel av deras väljare som egentligen gillar ett annat parti. Det handlar om ett allmänt missnöje – inte missnöje med någon specifik politik.

SD:s tillgång just nu är att de fungerar som identifikationsobjekt för omkring 5 procent av svenska väljare, som egentligen föredrar något annat parti. det förtjänar att upprepas – dessa fem procent kan påverka utgången av ett riksdagsval.

Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Naturligtvis vore det bättre att dessa fem procent faktiskt röstade på det parti de egentligen föredrar. Hur bör vi agera om vi vill driva på utvecklingen åt det hållet?

Prata mindre om att folk är korkade, mindre vetande, obildade, saknar formell utbildning. Färre skämt om livets hårda skola.

Jag tror att vi måste vara noga med att skilja mellan dessa människor som skulle rösta på SD utan att tycka att de är bäst och genuina SD-sympatisörer.

Vi måste möta dessa människor som inte är SD, men skulle rösta på dem. Prata mindre om att folk är korkade, mindre vetande, obildade, saknar formell utbildning. Färre skämt om livets hårda skola. 

Centralt blir här att avslöja SD:s karaktär av just elit. Skyhöga arvoden, hur man utnyttjar systemen för egen vinning. Och hur man systematiskt petar ”vanligt folk” som gör bort sig, medan partitopparna sitter tryggt.

Och naturligtvis aldrig glömma att påpeka att SD till skillnad från Ny demokrati inte är ett allmänt missnöjesparti. Att de är nazister i kostym, att deras ideologi tydligt hör hemma i den bruna sörjan till höger och högern. Medan Ny Demokrati verkligen kunde göra anspråk på att vara ett missnöjes- och protestparti mot etablissemanget så finns i SD en ideologi av genuint farligare slag.

Maria Robsahm


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

Arkiv

Fem myter om sprängningar (1-3)

Frågan för dagen är sprängningar. Löpsedlar och rubriker, alla stora nyhetsredaktioner slår på stort, det flaggas för ”sprängningskommissioner” och människor berättar att de är skräckslagna. Det är ju också alldeles rimligt när pådraget ser ut som Läs mer…

Arkiv

Minskningen av dödligt våld beror inte på sjukvården

Det dödliga våldet har minskat kraftigt i Sverige de senaste 30 åren. Detta är ett faktum som enkelt kan utläsas ur offentlig statistik. Men för många tycks detta vara svårt att ta in. Ett av Läs mer…

Blogg

Om Johan Jakobsson ur min bok ”Den oslagbara”

Johan Jakobsson. Det har nu framkommit att det är han som har orkestrerat Nyamko Sabunis kampanj för att bli partiledare för Liberalerna. En smart upplagd kampanj: Man skaffade sig försprång medan andra ägnade sig åt Läs mer…