Antal polisanmälda sexualbrott enligt NTU stämmer inte med den officiella statistiken

Jag fick en mycket bra fråga kring min text om att det är alltmer ovanligt med våldtäkter utomhus. Jag visade där att ökningen av polisanmälda fullbordade våldtäkter har ökat med 26 procent de senaste tio åren, men att denna ökning helt och hållet handlar om våldtäkter inomhus. Den typiska överfallsvåldtäkten – där en för offret obekant person är förövare – sker just utomhus. Och vi kan därför med utgångspunkt från kriminalstatistiken säga att ökningen av polisanmälda våldtäkter inte handlar om överfallsvåldtäkter.

Den fråga jag fick handlar om att detta motsägs av en annan källa. Den källa som jag utgick ifrån i min text är kriminalstatistiken över polisanmälda brott. Den andra källan är den årliga intervjuundersökningen NTU.
Båda källorna publiceras av BRÅ.

Så här löd frågan:

”Men vad konstigt! Brå har annan statistik (NTU) som t ex anger ”allmän plats” som brottsplats i hälften av fallen och att det i 65 % av fallen är en för offret okänd gärningsman. Kan någon förklara för mig hur Brå kan presentera så olika siffror?”

Mitt svar:
En mycket bra fråga. Förklaringen är följande. Den ena källan är Kriminalstatistiken över polisanmälda brott. Det är den källa jag utgår ifrån i mitt inlägg. Den andra källan är BRÅ:s årliga intervjuundersökning NTU baserad på ett urval av befolkningen som får svara på frågor bl a om de har utsatts för brott. Syftet med NTU är att fånga omfattningen av mörkertalet, dvs att försöka ge en uppskattning av den brottslighet som inte polisanmäls. Och den framhålls ofta som en bra källa för att beskriva hur det ser ut ”i verkligheten” bortom det vi vet via rättssystemets fakta.

NTU har genomförts i drygt tio år. Den senaste kompletta undersökning som har publicerats gäller år 2016 då 12 000 personer av 20 000 tillfrågade svarade. Utifrån detta urval drar sedan forskarna slutsatser om helheten. Med 12 000 som svarar och 10 miljoner invånare i Sverige så innebär detta i praktiken att varje respondent (= person som svarar) får representera ca 830 personer i befolkningen som helhet.

Som vid alla urvalsundersökningar finns här en risk för mätfel. Bortfallet på ca 40 procent, risken att de som har utsatts är överrepresenterade bland dem som svarar och – som vid alla studier baserade på ”självrapportering” – risken att de svarande inte återger det som är sant. Allt detta innebär att man hela tiden måste ha med i beräkningen att det finns en osäkerhet kring hur representativt NTU är.

Systematiska mätfel

Jag har skrivit om en del problem med just denna representativitet. Det visar sig nämligen att det går att belägga systematiska mätfel i NTU:s resultat.

År 2016 handlar det om en siffra som är nästan fyra gånger högre än den korrekta

Folk som svarar ja på frågan om de har blivit utsatta för sexualbrott får också frågan om detta är polisanmält. Om man jämför antalet som uppger detta med antalet fall som faktiskt har polisanmälts så är skillnaden mycket stor. Och det handlar om systematiskt mycket högre siffror enligt NTU än vad den officiella statistiken säger. År 2007, 2010 och 2015 är siffrorna dubbelt så höga, år 2008 och 2013 är de tre gånger så höga och år 2016 handlar det om en siffra som är nästan fyra gånger högre än den korrekta.
Det genomsnittliga mätfelet är på 110% – dvs NTU:s uppgifter är genomsnittligt mer än dubbelt så högt som den officiella statistiken. Det förekommer inte att NTU redovisar en lägre siffra än den officiella.

Detta är inga små mätfel som går att bortse ifrån, och de kastar en skugga över övriga uppgifter i NTU.

Detta innebär att det är svårt att utifrån resultaten i NTU med någon säkerhet prata om antal och förändringar mer detaljerat. Det kan t o m finnas anledning att ifrågasätta ALLA siffror från NTU.

Det betyder också att NTU:s värde som en mätare på mörkertalet är tveksamt. Vi vet att det finns ett mörkertal, men NTU ger oss inget stöd för att fastställa hur stort det är.

Dessa mätfel går att konstatera även när det gäller NTU:s resultat rörande misshandelsbrott.
Jag har skrivit om detta tidigare här på bloggen.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

Arkiv

Fem myter om sprängningar (1-3)

Frågan för dagen är sprängningar. Löpsedlar och rubriker, alla stora nyhetsredaktioner slår på stort, det flaggas för ”sprängningskommissioner” och människor berättar att de är skräckslagna. Det är ju också alldeles rimligt när pådraget ser ut som Läs mer…

Arkiv

Minskningen av dödligt våld beror inte på sjukvården

Det dödliga våldet har minskat kraftigt i Sverige de senaste 30 åren. Detta är ett faktum som enkelt kan utläsas ur offentlig statistik. Men för många tycks detta vara svårt att ta in. Ett av Läs mer…

Blogg

Om Johan Jakobsson ur min bok ”Den oslagbara”

Johan Jakobsson. Det har nu framkommit att det är han som har orkestrerat Nyamko Sabunis kampanj för att bli partiledare för Liberalerna. En smart upplagd kampanj: Man skaffade sig försprång medan andra ägnade sig åt Läs mer…