Sedan ganska lång tid har en del försökt göra stor sak av att det dödliga våldet i Norge är mindre än i Sverige. SD försökte driva en jämförelse mellan Norge och Sverige som en valfråga, men det ville sig inte riktigt. Fullt så dumma är inte människor att de tror att Norge och Sverige är två lika stora länder.

Detta må komma som en överraskning för somliga men faktum är att det inte bor lika många människor i Norge som i Sverige. Det rör sig om cirka hälften så många invånare i Norge som i Sverige – eller 52 procent. Detta innebär givetvis att om vi jämför antal mord rakt av så är det av lätt insedda skäl inte förvånande att det är färre i Norge än i Sverige.

Men saken blir en helt annan om vi också tar med befolkningens storlek i kalkylen. Om vi gör en granskning av utvecklingen 2011 – 2017 får vi följande resultat:

Även när vi tar hänsyn till att det finns färre norrmän så är det dödliga våldet totalt sett mindre i Norge. Den genomsnittliga skillnaden mellan våra två länder är 0,34 peer 100 000 – nivån är 0,95 för Sverige och 0,61 för Norge. Men när vi tittar närmare på hur många kvinnor det handlar om så blir bilden en annan. Här visar det sig att nivån är densamma i våra två grannländer.

Under åren 2011 – 2017 var det alltså lika många norska kvinnor som svenska kvinnor som mördades per capita. Det handlar om drygt 0,25 per 100 000 invånare.

I grafen kan vi se att år 2013 låg Sverige och Norge totalt sett på samma nivå, därefter ökade den generella mordfrekvensen i Sverige medan den minskade i Norge.

Men när vi tittar på kurvorna över mord på kvinnor så upptäcker vi två saker.

  1. År 2013 låg siffran över antal mördade norska kvinnor på 0,36 – betydligt högren än något av åren 2011 – 2017 i Sverige. Den högsta siffran under perioden för Sverige var 0,29 åren 2015-16.
  2. Under hela denna period så följs de norska och svenska siffrorna när det gäller dödligt våld mot kvinnor mycket nära. Vissa år ligger Norge något högre och andra år ligger Sverige något högre. Genomsnittligt över hela perioden jämnar skillnaderna ut sig och nivån blir i det närmaste identisk. 

Den generella slutsatsen vi kan dra av detta är alltså att det är lika vanligt för en kvinna i Norge att bli mördad som för en kvinna i Sverige. Lika vanligt.

– – – – – –

NB. Jag har valt att använda 2011 som startår eftersom BRÅ inledde sin könsuppdelade statistik på det här området det året.

År 2011 inträffade som bekant en terrorattack i Norge som ledde till 77 människors död. Jag har valt att bortse från denna händelse eftersom den påverkar den generella utvecklingen av dödligt våld på ett skevt sätt. Därför har jag av samma skäl valt att bortse från terrorattacken på Drottninggatan 2017.
När det gäller år 2018 så har vi siffrorna över antalet mördade kvinnor i Norge – de ligger på samma nivå som 2017. Återstår nu att se hur många kvinnor i Sverige som föll offer för dödligt våld förra året.

 

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg

Arkiv

Fem myter om sprängningar (1-3)

Frågan för dagen är sprängningar. Löpsedlar och rubriker, alla stora nyhetsredaktioner slår på stort, det flaggas för ”sprängningskommissioner” och människor berättar att de är skräckslagna. Det är ju också alldeles rimligt när pådraget ser ut som Läs mer…

Arkiv

Minskningen av dödligt våld beror inte på sjukvården

Det dödliga våldet har minskat kraftigt i Sverige de senaste 30 åren. Detta är ett faktum som enkelt kan utläsas ur offentlig statistik. Men för många tycks detta vara svårt att ta in. Ett av Läs mer…

Blogg

Om Johan Jakobsson ur min bok ”Den oslagbara”

Johan Jakobsson. Det har nu framkommit att det är han som har orkestrerat Nyamko Sabunis kampanj för att bli partiledare för Liberalerna. En smart upplagd kampanj: Man skaffade sig försprång medan andra ägnade sig åt Läs mer…